FinancováníMůžeme pro Vás zajistit nejvýhodnější financování na koupě nové nemovitosti.

Spolupracujeme s prověřenými partnery a skutečnými odborníky v oblasti financování a realit.

1. Předběžná rezervace a rezervační smlouva

Pokud projevíte o bytovou jednotku zájem, bude Vám vytvořena předběžná rezervace, která je zcela nezávazná a je sjednána na dobu 5 pracovních dnů.

Po dobu předběžné rezervace bude byt rezervován pouze Vám.

Rezervační smlouvy budou sloužit pouze do doby uzavření budoucí kupní smlouvy.

Rezervační smlouvou se smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí.

Zákazník hradí při uzavření rezervační smlouvy rezervační zálohu ve výši 50 tis. Kč.

2. Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Na základě předběžné rezervace se smluvní strany zavazují do 30 dnů uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí.

Kupující uhradí při uzavření smlouvy o smlouvě budoucí rezervační zálohu ve výši 10% z kupní ceny bytu (v této záloze bude zahrnut rezervační poplatek v případě, že smlouvě o smlouvě budoucí předchází rezervační smlouva).

3. Kupní smlouva

Po vydání kolaudačního souhlasu následuje podpis kupní smlouvy a předání bytové jednotky (obdržení klíčů).

Vlastnictví k bytu na Vás přechází vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí (s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad).

Druhou platbu (doplatek) ve výši 90% kupní ceny je třeba složit na účet prodávajícího po podpisu samotné kupní smlouvy, tedy po kolaudaci objektu.

4. Financování

Pokud budete potřebovat s financováním vašeho bytu, pomůžeme Vám zajistit výhodný hypoteční úvěr u ověřených finančních společností.